News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

 

Massdöd bland knubbsälar 2002

Bakgrund, händelser i knubbsälars liv
Under sommaren inträffar de tre viktigaste händelserna för knubbsälarna i Västerhavet.

Under juni månad föds kuten, som i genomsnitt är 80 cm lång och 9 kg tung. Under den fyra veckor långa digivningen är det viktigt att de lämnas ifred. Av denna anledning finns sälskyddsområden, där människor inte får uppehålla sig 15 maj - 15 juli. Honornas mjölk är fetare än vispgrädde och kutarna växer snabbt. Honan däremot minskar ca 25 kg i vikt på fyra veckor. Sedan honan blivit könsmogen kan hon föda en kut per år tills hon dör. Knubbsälar kan bli 30-35 år.

I andra halvan av juli inträffar brunsten och knubbsälarna parar sig. Hanarna uppträder aggressivt mot varandra, och varje hane kan para sig med flera honor. De täta kontakterna mellan könsmogna djur gör att eventuell kontaktsmitta sprids snabbt mellan individerna. Graviditeten varar alltså ca 11 månader. Honor blir könsmogna vid ungefär 4 års ålder och hanar vid 5-6 år.

Knubbsälarna byter päls i augusti. För att detta skall ske så effektivt som möjligt behöver de utnyttja värmen och solljuset på land. Det är i slutet av augusti, då knubbsälarna fortfarande byter päls uppe på land och störningen från fritidsbåttrafiken har avtagit, som den årliga flygräkningen sker. Denna ger inga absoluta tal på antalet knubbsälar, men man kan jämföra antalet räknade sälar från år till år.

Illustration: Tomas Cedhagen

Vuxna honor väger omkring 70 kg och blir som genomsnitt 150 cm långa. Hanarna blir 75 kg och 160 cm, som genomsnitt.

 

Sid 3 av 4


Senast ändrad 020710, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se