News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

 

Massdöd bland knubbsälar 2002

Knubbsälar i Kattegatt-Skagerrak drabbades under april-oktober 2002 av en massdöd, som har stora likheter med säldöden 1988.

En stor del av den svenska forskningen om och övervakningen av knubbsälar utförs av Tero Härkönen m fl vid Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm, på uppdrag av Naturvårdsverket. Personal vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium koordinerar det provtagningsprogram som skall försöka utröna orsaker till massdödens uppkomst och omfattning, och informerar medier och allmänhet. Det är främst Naturvårdsverket som bidrar till finansieringen av provtagningsprogrammet, men också Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I Danmark utförs forskningen av Danmarks Miljøundersøgelser. Skov- og Naturstyrelsen, som sorterar under Miljøministeriet, samlar in och registrerar döda sälar.

Pressmeddelande från Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

020530

Västkusten återigen drabbat av dödligt virus

Pressmeddelanden från Tjärnö marinbiologiska laboratorium

020610

Säldöden börjar undersökas

020620

Ungefär 600 döda sälar i Kattegatt-Skagerrak

020627

Säldöden går in i exponentiell fas i Halland

020705

Totalt över 1100 döda knubbsälar i Västerhavet

020712

Massdöden av knubbsälar fortsätter

020719

Minst 5000 knubbsälar kommer att dö i sommar

020725

Göteborgsområdet drabbas av säldöden

020801

Omkring 10 000 knubbsälar kommer att dö

020808

Mink kan ha smittat sälarna

020815 Sälepizootin följer tidigare prognos

020926

Sälepizootin avslutas i Västerhavet, analyser börjar

Uppdaterade lägesrapporter från Common Wadden Sea Secretariat (på engelska)

Pressmeddelanden från Skov- og Naturstyrelsen (på danska) 

Pressmeddelande från Regeringskansliet, Miljödepartementet

 

Vad gör man om man hittar en död säl?

 

 

Sid 1 av 4


Senast ändrad 021031, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se