PRESSMEDDELANDE

Första kursen i marin ekologi för yrkesfiskare

Den 12 november startar Tjärnö marinbiologiska laboratorium en fyradagars utbildning i marin ekologi för 15 yrkesfiskare från norra Bohuslän. Syftet är att stärka yrkesfiskarnas kunskaper i marin ekologi och fiskeribiologi, och att ytterligare öka förståelsen mellan fiskare och forskare.

Yrkesfiskarna i norra Bohuslän har utmärkt sig genom sitt miljöengagemang under senare år. Det är yrkesfiskarna som tagit initiativ till att nu sätta sig på den marinekologiska skolbänken.

Kursen tar upp olika havsekosystem längs kusten och hur näringsvävar kan se ut. Man diskuterar också hur miljön påverkar fisk/skaldjur, och fiskens/skaldjurens betydelse för ekosystemet. Det handlar även om att beståndsstorlekar av fisk/skaldjur naturligt varierar i havet, och hur fisket påverkar. Vidare går kursdeltagarna igenom metoder att uppskatta beståndsstorlek av fisk/skaldjur, vilket fiskare och forskare ibland tvistar om.

Undervisningen utformas som en dialog, med praktiska moment, och fokuserar på konkreta problem och möjligheter.

- Det är väldigt spännande och en stor utmaning att få undervisa yrkesfiskare, säger kursledare Kerstin Johannesson vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium. De har ett mycket djupt engagemang i marina frågor. Vi hoppas på konstruktiva diskussioner, och att fler fiskare vill gå utbildningen.

Utbildningen finansieras av EU, genom Fonden för fiskets utveckling, och med nationella medel från Fiskeriverket.

Media inbjuds att följa undervisningen under en båtfärd till Kosterfjorden fredag 19 november kl. 9-12. Då finns möjlighet att prata med deltagande fiskare och lärare.


Tjärnö 11 november 2004
Anita Tullrot


För ytterligare upplysningar:

Anita Tullrot

Rune Nilsen

Kursassistent

Yrkesfiskare

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Saltö

0526 - 686 10, 0730 – 91 47 10

0526 – 253 64, 010 – 237 29 83

Anita.Tullrot@tmbl.gu.se


senast ändrad 041111, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se