PRESSMEDDELANDE

Forskare sänker val i Kosterfjorden

På fredag eftermiddag 10 oktober sänker forskare vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium en vikval i Kosterfjorden. Syftet är att studera valkadavers betydelse som marina ekosystem, och de organismer som är specialiserade att leva på dem.Valkadaver på världshavens bottnar utgör energi- och näringsresurs för en ofta mycket rik och specialiserad fauna av främst havsborstmaskar, kräftdjur, snäckor och musslor. Det är långt mellan valkadavren och dessa har en begränsad varaktighet. Denna "fläckvisa" utbredning i tid och rum ställer speciella krav på smådjurens larver att sprida sig och hitta till kadavren.

Den unga vikvalen är ca 5 meter lång, och påträffades vid Tjurpannans naturreservat utanför Grebbestad i söndags. Det är okänt vad den dog av. Kadavret kommer att sänkas på 120 meters djup i Kosterfjorden på ett område som är valts i samförstånd med lokala fiskare. Tjärnölaboratoriet har tillstånd av Länsstyrelsen, Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm och Göteborgs naturhistoriska museum att ta hand om detta döda djur, som är kronans vilt.

– Det är förmodligen första gången ett valkadaver sänks och studeras under kontrollerade former i Atlanten, säger forskare Thomas Dahlgren. Vi kommer att studera koloniseringen av djur på och runt kadavret och med hjälp av DNA-analyser jämföra denna fauna med den på valkadaver i Stilla havet. Om ungefär ett år återstår endast benen av valen och det är på benen vi förväntar oss den mest intressanta faunan. Valben innehåller stora mängder olja och det är energin i denna olja som driver detta unika ekosystem.

Tjärnölaboratoriets fjärrstyrda och videokameraförsedda undervattensfarkoster kommer att användas i projektet, som sker i samarbete med forskare i USA och England.

Kontakta oss om ni är intresserade av följa sänkningen i Kosterfjorden från laboratoriets fartyg. Vi beräknar lämna kajen vid Tjärnö klockan 13.00 fredag eftermiddag.

Tjärnö 8 oktober 2003

Martin Larsvik
marinbiolog, informatör
Tjärnö marinbiologiska laboratorium


För ytterligare upplysningar:

Thomas Dahlgren

Björn Källström

forskare

doktorand

Tjärnö marinbiologiska laboratorium / Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Tjärnö marinbiologiska laboratorium / Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

0526 - 686 82, 070 – 364 73 68

0526 – 686 51, 070 – 947 98 42

Thomas.Dahlgren@tmbl.gu.se

Björn.Kallstrom@tmbl.gu.se


senast ändrad 031008, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se