PRESSMEDDELANDE

Internationell kurs om undervattensljud på Tjärnö

29 maj - 8 juni arrangerar Nordiska Forskarakademien en internationell doktorandkurs om biologiskt undervattensljud. Kursen är förlagd till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. 24 doktorander, mestadels från Skandinavien men också från länder som Seychellerna, Sri Lanka, Vietnam och Portugal, undervisas i mätmetoder och teori av hela 25 lärare från Europa och USA.

Bakgrunden till denna stora satsning på biologiska ljudmätningar är att området aktualiserats genom nya forskningsrön under de senaste två decennierna. Forskarna har utvecklat mätmetoder att studera akustiskt beteende hos djur med en detaljgrad som hittills inte varit möjlig. Samtidigt har man upptäckt att mänskligt undervattensljud kan ställa till stor skada i den marina miljön.

Alla akustiska mätningar, speciellt de som handlar om bakgrundsbrus, förutsätter komplicerad teknisk utrustning och beräkningsmetoder. Kursen innehåller därför en mängd praktiska övningar för att guida doktoranderna rätt. De praktiska övningarna innefattar beståndsuppskattning av fisk med ekolod, mätning av bakgrundsbrus under vatten och studier av krabbors beteende med hjälp av akustiska sändare. Övningar och mer teoretiska föreläsningar ges av världsauktoriteter inom detta forskningsfält.

- Kursen har visat sig vara ett fantastiskt sätt att diskutera biologisk akustik på, inte bara för doktorander utan också för alla inbjudna lärare, säger kursansvarige Magnus Wahlberg från Århus Universitet i Danmark.

Journalister är välkomna att deltaga vid praktiska övningar under 4-7 juni.


Tjärnö 1 juni 2005
Martin Larsvik

informatör
Tjärnö marinbiologiska laboratorium
fältstation för Göteborgs och Stockholms universitet


För ytterligare upplysningar:

Magnus Wahlberg

kursansvarig, forskningsassistent vid Århus universitet i Danmark

0045-22 16 39 50

Magnus.Wahlberg@biology.au.dk


senast ändrad 050609, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se