PRESSMEDDELANDE

Sälepizootin följer tidigare prognos

För närvarande finns från svensk sida inga detaljerade uppgifter om antalet rapporterade döda knubbsälar eller antalet provtagna knubbsälar. Vi har under senare tid prioriterat att provta så många sälar som möjligt. Vid provtagning antecknar vi bl.a. tid, plats, längd, vikt och kön, men sammanställning av dessa protokoll görs inte fortlöpande. Utifrån 1-2 veckor gamla siffror kan vi säga att fler än 3200 sälar har rapporterats döda från danskt, svenskt och norskt vatten i Kattegatt och Skagerrak under sommaren.

Förloppet följer tidigare prognos. Epizootin håller på att avslutas från mellersta Halland och söderut till Öresund. Det dör fortfarande en del djur vid Varbergskolonin, men betydligt fler norröver i Halland och Bohuslän.

I södra Nordsjön har omkring 360 döda knubbsälar rapporterats. Detta verkar vara en separat härd, skild från Kattegatt-Skagerraks. Den har sitt centrum i Nederländerna-Tyskland med enstaka PDV-konstaterade dödsfall även vid belgisk-franska gränsen och i Storbritannien. Från danska Vadehavet och Limfjorden finns inga rapporter om förhöjd dödlighet bland knubbsälar.

Utvecklingen av denna säldöd har stora likheter med motsvarigheten 1988. Skillnader är att förloppet år 2002 är 5-6 veckor förskjutet senare i tid och att det denna gång tycks vara två separata härdar.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, når man härifrån.

 

Tjärnö 15 augusti 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se