PRESSMEDDELANDE

Mink kan ha smittat knubbsälarna

I norra Skåne och södra Halland har antalet döda djur per dag avtagit. Fortfarande dör flest knubbsälar i kolonierna vid Varberg och Onsala, men antalet sjuka och döda djur vid kolonierna Marstrand, Lysekil, Väderöarna och Koster ökar. Frånlandsvinden under de senaste dagarna har medfört få ilanddrivna djur, men detta ändrar sig när vinden vänder. De närmaste veckorna kommer att skörda många offer i Bohuslän. Förloppet följer alltså den tidigare prognosen. Vi saknar uppdaterade uppgifter om antalet rapporterade döda djur.

Veterinär Anders Bergman vid Naturhistoriska Riksmuséet har gjort bedömningen att fem döda knubbsälar från Måkläppen, som rapporterats och provtagits senaste veckorna, har dött av PDV (=Phocine Distemper Virus, på svenska sälvalpsjukeviruset).

Under åren 1991-2001, alltså mellan epizootierna 1988 och 2002, togs prover på 12 knubb- och gråsälar i Östersjön och längs västkusten. Vid provtagningstillfället misstänktes dessa ha blivit dödade av PDV. Igår blev analysen av dessa prover klar, och visade att ingen av dem innehöll PDV. Resultatet av denna begränsade undersökning försvagar hypoteserna att PDV har funnits i gråsäls- eller knubbsälspopulationerna runt Sveriges kuster. Det är alltså osannolikt att viruset cirkulerat bland knubb- och gråsäl och utgjort smittkälla för Anholts knubbsälar i år.

Sälepizootin 1988 startade med all sannolikhet sedan PDV-infekterade grönlandssälar simmat söderut och smittat knubbsälar i Kattegatt. I år finns det inga rapporter om grönlandssäl så långt söderut som i Nordsjöområdet. Hypotesen att grönlandssäl spridit smittan till knubbsälarna denna gång är därför mycket svag.

Huvudhypotesen är nu att mink eller andra djur spridit viruset till knubbsäl. Om sjuka eller döda minkar driver omkring i vattnet kan de lekfulla knubbsälarna simma fram till dem och infekteras. Minkar samlas nu in från områdena Måkläppen, Varberg, Göteborg och Koster. Prover från dessa kommer att undersökas senare under sommaren.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, når man härifrån.

 

Tjärnö 8 augusti 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se