PRESSMEDDELANDE

Omkring 10 000 knubbsälar kommer att dö

I Skagerrak-Kattegatt uppskattas 8000-11000 knubbsälar, eller omkring 50%, dö under sommarhalvåret. Gråsäl och mink kommer att undersökas för att se om någon av dessa djur kan ha överfört det dödliga viruset till knubbsälarna. Fortfarande är det Onsala-kolonin som drabbas värst av epizootin. Totalt har omkring 2500 djur rapporterats döda i Västerhavet.

Av Skagerraks och Kattegatts båda knubbsälspopulationer om sammanlagt ca 19000 djur uppskattas 8000-11000 dö under sommarhalvåret. Under säldöden 1988 dog ca 56% av sälarna i området, och vi förväntar oss alltså ungefär samma andel i år.

Det tycks alltså inte som 1988 års säldöd orsakat någon betydande immunitet hos de knubbsälar som lever 2002. Hypotesen att knubbsälarna varit bärare av PDV (Phocine Distemper Virus) under de senaste 14 åren har därför blivit svagare. Vi undersöker om andra djur, t ex gråsäl eller mink, kan ha burit viruset fram till utbrottet i våras.

Säldöden har för närvarande sitt centrum i kolonin vid Onsala söder om Göteborg. Denna är den största i hela Skagerrak-Kattegatt med ca 2500 knubbsälar. Epizootin förväntas spridas norrut till kolonierna i Bohuslän under augusti.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala kommer nästa vecka undersöka de döda knubbsälar från kolonin Måkläppen, i sydvästra Skåne, som misstänks ha dött av PDV.

15 personer är nu anställda för provtagning av döda knubbsälar. Flertalet opererar med småbåtar invid Onsala-kolonin. I denna del, med många döda sälar och lång strandlinje i den uppsplittrade skärgården, assisterar provtagarna kommunerna med insamlingen. Totalt arbetar 19 personer i forskningsprojektet.

Omkring 2500 knubbsälar har rapporterats döda i Skagerrak och Kattegatt sedan epizootin startade i slutet av april. Av dessa har vi i Sverige provtagit 1005 sälar. I nederländska delen av södra Nordsjön har man konstaterat sjukdomen och påträffat ungefär 150 döda knubbsälar.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, når man härifrån.

 

Tjärnö 1 augusti 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se