PRESSMEDDELANDE

Göteborgsområdet drabbas av säldöden

Epizootin av knubbsäl skördar fortfarande många offer från norra Skåne till Göteborgsområdet. Den sprider sig norrut men inte söderut. I hela Skagerrak-Kattegatt uppskattas dödstalen till över 2150.

I knubbsälskolonierna på Hallands Väderö och vid Varberg påträffas fortfarande många döda. Kolonin vid Onsala, den största i Skagerrak-Kattegatt, drabbas med starkt stigande antal döda sälar per dag. I de bohuslänska kolonierna vid Marstrand, Lysekil, Väderöarna och Koster dör ännu endast enstaka sälar per dag, och förra veckans prognos för dessa kolonier gäller fortfarande. Det finns inga misstankar om att PDV nått knubb- och gråsälarna på Måkläppen utanför Skanör-Falsterbo.

I danska Kattegatt avklingar nu epizootin, förutom i Samsø-området där fortfarande många dör. I den norska knubbsälskolonin Hvaler i yttre Oslofjorden dör enstaka knubbsälar; vi förväntar oss att denna koloni drabbas med många dödsfall per dag ungefär samtidigt som Koster-kolonin. Längs norska sydkusten finns inga andra kolonier av knubbsäl.

Sedan slutet av maj är över 1150 döda sälar inrapporterade längs svenska västkusten. Av dessa är drygt 750 provtagna. Omkring 1000 döda knubbsälar har påträffats i Danmark.

Döda eller döende sälar innehåller en mängd sjukdomsframkallande virus och bakterier. Dessa kan dock inte tillväxa eller överleva en längre tid utanför sälkropparna. För människor är därför risken minimal att få virus och bakterier i sig om man badar nära en död eller sjuk säl, eller går på en sandstrand där det legat en död säl.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, når man härifrån.

 

Tjärnö 25 juli 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se