PRESSMEDDELANDE

Minst 5000 knubbsälar kommer att dö i sommar

Epizootin av knubbsäl har nu pågått tillräckligt länge för att göra en första uppskattning av hur många sälar som kan komma att dö. I de två populationerna i Skagerrak-Kattegatt kommer minst 5000 att dö under sommarhalvåret, varav minst 3000 i Kattegatt och minst 2000 i Skagerrak. Hittills är omkring 1800 döda sälar rapporterade, varav ca 900 längs svenska västkusten och omkring 900 i danska delen av Kattegatt.

Dödstalen tycks nu avta vid kolonierna Hallands Väderö och Varberg, medan Onsala-kolonin skördar många offer. Enligt prognosen ökar antalet dödsfall per dag kraftigt i Marstrands-kolonin om 1-2 veckor, Lysekil om 2 veckor, medan kolonierna vid Väderöarna och Koster drabbas om 3 veckor. De största kolonierna i Skagerrak-Kattegatt är Onsala, Koster och Väderöarna.

Hittills har epizootin rasat i kolonier längs Skånes och Hallands sandstrandskust. Massdöden kommer nu in i större kolonier längs en kuststräcka med splittrad skärgård. Det kommer därför bli svårare att samla in flertalet döda sälar.

Många effekter av mänsklig påverkan mäts bäst högst upp i näringsväven, där knubbsälen finns. Arten fungerar därför som en indikator för tillståndet i miljön. Knubbsälen har också ett stort allmänt intresse och vetenskapligt intresse. När knubbsälar massdör ges det därför tillfälle att ta många prover. Naturvårdsverket har tidigare beviljat 550,000:- för provtagning av döda sälar. Nu har Naturvårdsverket beviljat ytterligare 700,000:-, och provtagningen kan därför fortsätta i augusti-september. För närvarande finns nio provtagare och ytterligare personer kommer att anställas, liksom införskaffas mindre båtar.

De döda sälarna är ett sanitärt problem, och kommunerna har huvudansvaret för insamling av döda sälar. Där behovet är störst kommer provtagarna att stödja insamlingen.

Om man som enskild person träffar på en sjuk eller död säl bör man inte gå nära eller ta i den. Det går inte att hjälpa eller rädda en sjuk säl under aktiv infektion. Enligt jaktlagstiftningen får man heller inte ta hand om sälar. Döende eller döda sälar innehåller en mängd sjukdomsframkallande virus och bakterier.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, når man härifrån.

 

Tjärnö 19 juli 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se