PRESSMEDDELANDE

Massdöden av knubbsäl fortsätter

Massdöden av knubbsäl i Kattegatt-Skagerrak fortsätter enligt tidigare prognos. På svensk sida är det främst kolonierna Hallands Väderö och Varberg som drabbats. Om ungefär en vecka kan antalet dödsfall per dag avta vid dessa kolonier, och då kan man uppskatta hur många och hur stor andel av knubbsälarna som kan komma att dö där.

Det finns indikationer på att nästa knubbsälskoloni norrut, vid Onsala, gått in i den s k exponentiella fasen av epizootin. Tecken finns också på att PDV, det virus som orsakar massdöden, nått den lilla kolonin på Saltholm i södra Öresund.

Från svensk sida är rapporterat 615 döda knubbsälar, varav 403 är provtagna. Analyser, som kommer att ske då alla prover är tagna, kommer att ge mycket och värdefull information om knubbsälar i svenska vatten och om epizootin. I danska delen av Kattegatt finns 790 döda rapporterade.

Kommunernas miljöförvaltning tar emot rapporter om döda sälar, och samlar i de fall de är ett sanitärt problem också in dem. Provtagarna har god kontakt med kommunerna, som därigenom är till stor hjälp för forskningen.

Allmän information om knubbsälar och om epizootier, liksom tidigare pressmeddelanden, når man härifrån.

 

Tjärnö 12 juli 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se