PRESSMEDDELANDE

Totalt över 1100 döda knubbsälar i Västerhavet

Sälsjukeviruset Phocine Distemper Virus (PDV) har skördat över 1100 offer bland knubbsälarna i Skagerrak-Kattegatt sedan massdöden startade för drygt två månader sedan. Enligt prognosen påverkas Halland främst i juli och Bohuslän i augusti.

Sedan slutet av april har 702 döda sälar påträffats i danska delen av Kattegatt. Längs svenska kusten har man sedan 28 maj funnit minst 430 döda, varav 290 är provtagna. Det är för tidigt att göra uppskattningar av hur många, eller hur stor andel, av knubbsälarna i Skagerrak-Kattegatt som kommer att dö i sommar.

Man har konstaterat att fyra sälar längs Nederländernas kust har avlidit av PDV sedan mitten av juni. I andra områden runt Nordsjön finns inga rapporter om förhöjd dödlighet.

Förra veckans prognos gäller fortfarande. Vid kolonierna Hallands Väderö och Varberg dör nu sammanlagt ett 50-tal sälar per dag. Vi förväntar oss höga dödstal där under närmaste 3 veckorna. Om 1-2 veckor kan även Onsala-kolonin drabbas, med alltfler döda per dag, och därefter tros det spridas norrut. De allra flesta dödsfallen i Halland väntas ske under juli månad, och i Bohuslän under augusti.

Alla hundar bör hållas borta från döda eller döende sälar, eftersom de kan innehålla en mängd sjukdomsframkallande bakterier och virus. Det är dock troligt att hundar som är vaccinerade mot valpsjuka har ett skydd mot PDV.

Se också tidigare pressmeddelanden, som nås från webbsidan http://www.tmbl.gu.se/news/Saldod2002/Saldod2002_1.html

Tjärnö 5 juli 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se