PRESSMEDDELANDE

Säldöden går in i exponentiell fas i Halland

Phocine Distemper Virus (PDV), samma virus som dödade 18000 knubbsälar i norra Europa 1988, drabbar nu alltfler sälar längs svenska västkusten. I kolonierna i svenska delen av södra Kattegatt har nu den inledande långa fasen, med få döda knubbsälar per dag, övergått i en exponentiell fas med alltfler döda per dag.

Sedan 28 maj 2002 har vi fått in rapporter om 180 döda knubbsälar, från Strömstad till Malmö. Av dessa har vi tagit prover på 71 sälar. Siffrorna är underskattningar, eftersom våra 9 provtagare rapporterar in provtagna sälar med flera dagars och ojämna mellanrum. I Skåne och Halland provtas för närvarande ca 20-30 sälar per dag. På dansk sida av Kattegatt rapporteras ca 600 döda sälar.

Epizootier (=epidemier hos djur) inleds med en lång lagfas, med få döda djur per dag. Därefter följer en kortare uppåtgående (exponentiell) fas, med alltfler döda djur per dag. Under en längre hög fas dör många djur per dag. Därefter klingar antalet döda per dag av snabbt i en nedåtgående fas. Epizootin slutar med en längre fas med få döda per dag. Hela förloppet, från första dödsfallet till det sista, kan pågå i 100 dagar per koloni. Slumpfaktorer i den inledande lagfasen kan dock påverka hur länge förloppet varar.

Den exponentiella fasen har nu börjat i kolonierna Varberg och Hallands Väderö. Där kommer dödligheten att öka och ligga på en hög nivå under de kommande 25-35 dagarna, varefter den klingar av. Enligt prognosen kommer successivt därefter kolonierna Onsala, Marstrand, Lysekil, Väderöarna och Koster att drabbas med liknande förlopp. Fördröjningen från Varberg till Koster kan vara 3-5 veckor. Vi kan också förvänta oss ökade dödstal i de sydligare kolonierna Saltholm och Måkläppen så småningom.

Kommunerna ansvarar för insamling av döda djur. Om man hittar en död säl kan man ringa till sin kommuns miljöförvaltning. Hundar bör inte komma i kontakt med en död eller döende säl, eftersom valpsjukevirus kan smitta från säl till hund. Man bör inte röra vid den utan handskar, eftersom bakterier kan ge infektioner i fingrar. PDV smittar inte från säl till människa.

Denna tid på året kan man träffa på kutar (sälungar) som kan tyckas vara övergivna. De kan vara tillfälligt lämnade av modern, så därför bör man inte gå nära dessa utan lämna dem ifred.

Den svenska forskningen bedrivs av Naturhistoriska Riksmuséet, med personal på Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Den finansieras främst av Naturvårdsverket. Samarbete sker med forskare från Danmark, Storbritannien och USA.

Tjärnö 27 juni 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

marinbiolog, informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se