PRESSMEDDELANDE

Varför är biologisk mångfald i havet viktig?

Hur ska vi förvalta kust- och havsmiljön för att skydda denna mångfald? Frågorna ska besvaras i forskningsprogrammet MARBIPP (Marine biodiversity, patterns and processes). Naturvårdsverket har beviljat programmet 16,2 miljoner kronor t o m år 2003 med möjlighet till förlängning t o m år 2006, totalt 35 miljoner kronor. Forskare samlas 17-18 oktober på Tjärnölaboratoriet utanför Strömstad, för att dra igång projektet.

MARBIPP är ett forskningsprogram som ska:

  • beskriva den biologiska mångfalden vid våra kuster,
  • beskriva vilka processer som styr den,
  • beskriva vilka faktorer som påverkar den positivt och negativt,
  • kartlägga de varor och tjänster som produceras,
  • utveckla indikatorer,
  • utarbeta riktlinjer för bevarande.

Den biologiska mångfalden håller på att utarmas och är idag ett av de svåraste kända miljöproblemen. En rad politiska mål har satts upp för att bevara den biologiska mångfalden och för att utveckla ett hållbart nyttjande av arter och ekosystem.

För att vi ska veta hur vi ska kunna skydda den biologiska mångfalden behövs ökad kunskap om hur den påverkas av olika faktorer. Det behövs också vetenskapligt tillförlitliga indikatorer som visar hur mångfalden förändras, säger Kerstin Johannesson, ansvarig för forskningsprogrammet.

MARBIPP är ett tvärvetenskapligt program med forskare vid Göteborgs- och Stockholms universitet, samt Beijerinstitutet. Programmet är också kopplat till ett EU-program om biologisk mångfald. Koordinator för MARBIPP är Kerstin Johannesson, Tjärnölaboratoriet vid Göteborgs universitet, dit huvuddelen av anslaget går. Studier av marina miljöer längs hela den svenska kusten ingår dock i programmet.

Tjärnö 15 oktober 2001

För ytterligare upplysningar:
Anita Tullrot
Programsekreterare
Tfn 0526-686 10
e-post anita.tullrot@tmbl.gu.se

Kerstin Johannesson
Föreståndare
Tfn 0526-686 11
kerstin.johannesson@tmbl.gu.se

Möjlighet finns att träffa dessa forskare torsdag 18/10 kl. 12.45 på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad.


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se