PRESSMEDDELANDE

Gigantisk strandkrabba ur Kosterfjorden

En mäkta stor strandkrabba kröp omkring på botten i Kosterfjorden och satte förmodligen skräck i många andra havsvarelser. I slutet av oktober 2000 hittade den in i en kräftbur, som yrkesfiskaren Morgan Axelsson på SD 67 Lilleskär drog upp från 60-70 meters djup öster om Ramsö. Dess ryggsköld är 10,0 cm bred och 7,6 cm lång.

Denna vanligtvis grunt levande art finns i stora delar av världen. Miljontals människor, alltifrån småbarn till forskare, har fångat och undersökt oräkneliga strandkrabbor genom åren. Utifrån ett mycket stort urval är strandkrabban från Kosterfjorden, om inte den största så åtminstone en av de största man någonsin fångat. Rapporterade maximala storlekar av strandkrabba är 8,5 cm bredd på ryggskölden från Australien och Nordamerikas västkust, 8,0 cm från Nordamerikas östkust och 7,5 cm från Danmark.

Strandkrabbor blir inte speciellt gamla, ofta bara 3 år, så denna är kanske 4-5 år gammal. Den jättelika hanen, som numera kallas Herkules, lever i ett akvarium på Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Tjärnö 23 november 2000

För ytterligare upplysningar:
Martin Larsvik
tfn 0526 - 686 21
e-post Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se