PRESSMEDDELANDE

Wallenbergspengar till Tjärnölaboratoriet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 5 miljoner kronor till Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

En större del av medlen kommer att nyttjas för köp av en snabbgående båt kortare än 12 m. Den skall i första hand användas för kartläggning av bottnar med hjälp av fjärrstyrda undervattensfarkoster och akustiska instrument, t ex sonar.

Vidare skall en högtrycksvätskekromatograf (HPLC) införskaffas. Den skall användas för att isolera naturliga kemiska ämnen, t ex försvarsämnen som kan påverka bottenfällning av larver och sporer. Detta är en viktig del i Tjärnölaboratoriets satsning på kemisk ekologi. En tillämpning är att försöka hitta alternativ till giftiga båtbottenfärger.

Tjärnö Akvarium används av såväl universitetsstuderande som turister och skolklasser. Medel kommer användas till ett nytt unikt akvarium visande tre olika hällkar och en grund klippbotten. Man kommer att kunna betrakta akvariet från flera håll. Det kommer att vara försett med utrustning som alstrar vågor.

- Med denna satsning från Wallenbergsstiftelsen får Tjärnölaboratoriet en efterlängtad resursförstärkning som rimmar bra med den kraftiga expansion av verksamheten vi nu upplever, säger Kerstin Johannesson, föreståndare för Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse skall ”främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd”. Stiftelsen uppfyller målet genom att i första hand lämna stöd till dyrbar vetenskaplig utrustning eller till större forskningsprogram.

Tjärnö 11 oktober 2001

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Kerstin Johannesson

informatör

föreståndare

tfn 0526 - 686 21

tfn 0526 - 686 11

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Kerstin.Johannesson@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se