PRESSMEDDELANDE

Konflikter mellan sälar och yrkesfiske

Konflikten mellan sälar och yrkesfiske i svenska vatten är mångfacetterad. Sven Gunnar Lunneryd har studerat sälar sedan 1988, och försvarar sin doktorsavhandling om hur sälar påverkar yrkesfisket. Disputationen hålls på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, fredag den 7 december 2001 kl 10.00.

En stor konflikt är att sälar tar fisk från och skadar fiskeredskap. Inom vissa delar av svenskt fiske motsvarar dessa skador halva fångstvärdet och är ett hot mot dessa fiskens överlevnad. Tidigare har man studerat fiskars och sälars beteende vid fiskeredskap, och tillverkat fasta redskap med starkare material eller hinder. Efterhand lärde sig sälar att komma åt fångsten och skadorna fortsatte. Sven Gunnar Lunneryd prövade ett nytt fast redskap med så stora maskor att fisken inte fastnade i maskorna, då den jagades av en säl in mot det finmaskiga fångstrummet. Sälar slutade att besöka redskapet och skador på fångst och redskap minskade drastiskt. Nu används redskapet kommersiellt där fisket tidigare nästan försvunnit på grund av sälskador.

En annan konflikt är att sälar sprider parasitiska nematoder till fisk. Vissa av dessa kan vara sjukdomsalstrande och kan göra fisken otrevlig att äta. Detta har dock aldrig varit ett större problem i Sverige. Hos knubbsäl har parasiten en komplicerad livscykel, med två arter av kräftdjur och en eller två fiskarter som värddjur. Sven Gunnar visade att trots kraftig tillväxt av sälbeståndet har halten parasiter i fiskarterna varit konstant i Skagerrak under 1990-talet.

En tredje konflikt beror på att sälar äter fisk, vilket kan påverka fiskbestånden. Man vet idag inte hur stor denna påverkan är. Att allmän jakt på säl skulle påverka fiskbeståndens storlek är högst oklart och därför ett dåligt argument för jakt. En riktad jakt i skadedrabbade områden har större chans att ge tydliga effekter eftersom enskilda sälar tros vara specialiserade på att äta vissa fiskarter. Om jakten främst motiveras av att sälar är en resurs, som kan utnyttjas liksom andra jaktbyten, kan den bidra till att ändra dagens negativa syn på våra sälar.

Tjärnö 4 december 2001

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Sven Gunnar Lunneryd

informatör

doktorand

tfn 0526 - 686 21

tfn 0526 - 686 25

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Sven.-Gunnar.Lunneryd@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se