PRESSMEDDELANDE

Får musslor diarré av alggifter?

Förekomsten av alggiftet okadasyra i blåmusslor är ett stort problem för odlare av blåmusslor i Bohuslän. Musslor som innehåller okadasyra kan nämligen ge en magsjukeliknande förgiftning hos människor. Okadasyra är ett naturligt gift och bildas av en slags planktonalger – Dinophysis-dinoflagellater – som äts av musslor.

Okadasyra är mycket giftigt för många organismer, eftersom ämnet stör viktiga processer i cellerna. Däremot vet man mycket lite om hur blåmusslor reagerar på okadasyra. Får även musslorna t.ex. diarréliknande symptom? Susanne Svensson visar i sin doktorsavhandling att okadasyra inte tycks skada musslorna. T.ex. överlever musslors blodceller upp till tusen gånger högre halt av okadasyra jämfört med andra celltyper. Det troliga är att musslor skyddar sig mot giftet och därför överlever när de innehåller höga halter.

Musselnäringen skulle kunna sälja mer musslor om det gick att avgifta musslor från okadasyra. För att kunna utveckla avgiftningsmetoder behöver man veta hur snabbt giftet försvinner ur musslorna och vad som påverkar avgiftningshastigheten. Susanne Svensson visar att musslor avgiftas snabbare på sommaren än under hösten. Däremot kan man inte under en rimlig tidsperiod påskynda avgiftningen genom att förändra t.ex. vattentemperatur eller födotillgång för musslorna. För att kunna avgifta måste havsvattnet vara fritt från de giftproducerande algerna. Susanne har också funnit att halterna av okadasyra i ostron och hjärtmusslor är betydligt lägre än i blåmusslor, vilket är värdefullt att veta vid skörd och försäljning av dessa arter.

Disputationen sker på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, imorgon fredag den 28 mars 2003 kl 10.00.

Susanne Svenssons doktorandarbete har varit knutet till Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Mycket av arbetet har hon gjort vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium, som är en fältstation för Göteborgs och Stockholms universitet.

Tjärnö 27 mars 2003

För ytterligare upplysningar:

Susanne Svensson

Martin Larsvik

doktorand

marinbiolog, informatör

Zoologiska institutionen / Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 78, 070 - 408 54 58

0526 - 686 21, 070 - 220 42 60

Susanne.Svensson@rossini.zool.gu.se

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


senast ändrad 030327, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se