PRESSMEDDELANDE

Strömstad Gymnasium satsar på unik miljöutbildning

Strömstad är ett av få gymnasier i Västsverige som satsar på den nya miljöinriktningen inom det naturvetenskapliga programmet. Under fyra dagar, 4-7 september, vistas fem miljöelever på Tjärnö marinbiologiska laboratorium. De får ta del av ett innehållsrikt, spännande och varierande program. Syftet är att få en bra kick-off inför hösten och att öka sammanhållningen. De fem tjejerna får bl a följa med forskare och gå på föreläsningar. Under förmiddagen fredag den 7 september kommer de att göra en egen undersökning på en sandstrand.

Tjärnö 6 september 2001

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Birgitta Ågren

kontaktperson på Tjärnö marinbiologiska laboratorium

gymnasielärare i miljökunskap på Strömstad Gymnasium

0526 - 686 21 (arb), 0526 - 155 50 (bost)

0526 - 195 18 (arb); 0526 - 250 43 (bost)

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Birgitta.Agren@stromstad.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se