PRESSMEDDELANDE

Marina frågeställningar diskuteras på Tjärnö

Marina frågeställningar diskuteras under tre dagar (24-26 oktober 2000) på Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Svenska Havsforskarföreningen, som är en tvärvetenskaplig organisation, har samlat ett 80-tal medlemmar från hela Sverige till dessa diskussioner. Exempel på frågeställningar som behandlas är:
• Vad skiljer på strömmingar?
• Hur påverkar ozonhålet marina organismer?
• Vilken effekt ger bromerade miljögifter i havet?
• Hur påverkar vågorna botten?
• Vilka plankton äter vad?
• Vad är giftalgblomningar?

Hela programmet återfinns på webbadressen www.shf.pp.se

Tjärnö 25 oktober 2000

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Per Anders Bergqvist

informatör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Institutionen för miljökemi, Umeå universitet

tfn 0526 - 686 21

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se