PRESSMEDDELANDE

Doktor på levande filter

Fredagen den 16 november 2001 kl 10.00 hålls en disputation på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad. Det är Örjan Karlsson som försvarar sin doktorsavhandling.

Många av havets bottenlevande djur äter genom att filtrera vattnet ovanför dem. Matpartiklarna kan vara plankton eller rester från organismer, och olika djur har olika sätt att fånga partiklarna. Mängden mat och hur effektivt den fångas påverkas av hur vattnet strömmar nära botten.

Örjan har undersökt hjärtmusslor, som exempel på djur som aktivt pumpar vatten genom ett filter, där maten fångas. Han har också studerat ormstjärnor, som sträcker upp sina armar och passivt fångar partiklar i vattenströmmen nära botten. Hjärtmusslor är mycket vanliga på grunda sand- och lerbottnar medan ormstjärnor dominerar på djupare lerbottnar i Skagerrak och Kattegatt.

Tvärsnittsbild genom botten, med ormstjärnan Amphiura filiformis. Illustration av Tomas Cedhagen.

Sedan tidigare vet man att musslor kan filtrera så små partiklar som en tusendels millimeter, men Örjan har visat att hjärtmusslor också är effektiva på att filtrera partiklar upp till 0,5 millimeter. Ormstjärnor kan vara mycket effektiva på att fånga partiklar, men resultaten visar att deras effektivitet beror på vattnets strömhastighet och hur armarna sträcks upp i vattnet. Denna nya kunskap är en viktig del i att klarlägga hur partiklar i fria vattenmassan plockas ner till botten. Den bidrar också till att förutsäga hur långt utsläpp från reningsverk, jordbruk och industri sprids, och om det fångas upp i kustzonen eller förs vidare ut i öppna havet.

Örjan Karlsson har bedrivit sin forskning sedan 1996, i Sverige, Danmark och Nederländerna.

Örjan är uppvuxen i Valex utanför Strömstad, och han är den förste från nordligaste Bohuslän som avlägger doktorsexamen i marinbiologi.

På fredag kommer Örjan att inleda med en 5 minuters introduktion på svenska. Därefter övergår disputationen till engelska, och opponent är Peter Herman från Netherlands Institute of Ecology. Alla är välkomna!

Tjärnö 14 november 2001

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Örjan Karlsson

informatör

doktorand

tfn 0526 - 686 21 (arb), 0526 - 155 50 (bost)

tfn 0526 - 686 31 (arb), 0526 - 617 16 (bost)

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Orjan.Karlsson@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se