PRESSMEDDELANDE

Ny kammanet kan hota fisket 

En amerikansk art av kammanet har siktats i haven runt Sverige under hösten. Marinbiologer har observerat den i Kosterfjorden i norra Bohuslän, och i södra Östersjön har forskare funnit mängder av amerikansk kammanet. Efter att den spreds till Svarta havet på 1980-talet orsakade den stora problem för fisket där. Oron växer nu över att kammaneten skall etablera sig i svenska vatten.

Längs Amerikas atlantkust lever den upp till drygt 10 cm långa genomskinliga och mycket vackra kammaneten Mnemiopsis *, ibland kallad amerikansk kammanet. Om det hade stannat vid det hade allt varit frid och fröjd. 

1982 dök den upp i Svarta havet och senare Kaspiska havet, oavsiktligt införd troligen via fartygs ballastvatten. Den förökade sig explosionsartat, och åt kopiösa mängder av t.ex. fiskars ägg och larver och den typ av plankton som var fiskarnas föda. Kammaneten påverkade alla nivåer i näringsväven, inklusive den kaspiska sälen. Fisket efter ansjovis och skarpsill minskade till en tiondel.

Svarta havet och Kaspiska havet har liksom haven runt Sverige bräckt vatten, vilket den amerikanska kammaneten föredrar. Man har därför i flera år varit orolig för att arten skulle spridas till Östersjön. 

Under september-oktober observerade Hans G Hansson vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium ett tiotal exemplar av amerikansk kammanet. Under oktober har tyska forskare funnit kammaneten även i Kielbukten. Från ytterligare en plats i norra Europa har man rapporterat Mnemiopsis

- Vilken effekt amerikansk kammanet kan få på svenska havsekosystem och fiske är svårt att bedöma, säger Hans G Hansson. Med tanke på vad som skett i Svarta havet bör man vara observant på vad som kan hända här. Den amerikanska kammaneten lever i det ytnära vattnet. Hos oss är vattnet i ytan normalt så kallt under vintern att huvuddelen av populationen förmodligen kommer att dö, för att kanske återkomma våren-sommaren därpå. 

Tjärnö 15 november 2006

Martin Larsvik

För ytterligare upplysningar:

Hans G Hansson

marinbiolog

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Göteborgs universitet

0526 - 686 36
Hans.G.Hansson@tmbl.gu.se

* I kammanet-släktet Mnemiopsis finns 3 beskrivna arter, alla längs amerikanska atlantkusten. Det är M. gardeni, beskriven 1860 från South Carolina, M. leidyi, beskriven 5 år senare från trakten utanför Boston och slutligen M. mccradyi, likaså beskriven från South Carolina (1900). De flesta specialister är dock idag överens om att dessa namn blott motsvarar en enda variabel art.


senast ändrad 061115, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se