PRESSMEDDELANDE

Kunskapspris till Tjärnölaboratoriet

Vid gårdagens Kunskapsgala delade Kronprinsessan Victoria ut ett kunskapspris på 250,000:- till informationsavdelningen vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Juryns motivering lyder: "För en aktiv, fantasifull och mångsidig kunskapsspridning kring havets biologi och havsnäringarna. Detta sker genom att man bjuder in allmänheten till ett mycket artrikt akvarium (bl.a. med möjlighet att klappa en sjögurka!), genom exkursioner med forskningsfartyg där lärare, skolelever och allmänhet får praktisk kontakt med havets innevånare samt genom populärvetenskapliga föreläsningar. Denna kunskapsspridande verksamhet har initierats av ett antal besjälade medarbetare och ligger huvudsakligen utanför laboratoriets egentliga uppdrag."

Bland omkring 400 förslag korades fem vinnare, i var sin kategori. Prissumman var 250,000:- per kategori. I priskategorin offentlig verksamhet utsågs Tjärnö marinbiologiska laboratoriums informationsavdelning till vinnare. Gruppen består av Martin Larsvik, Christin Appelqvist, Ulrika Franzen, örjan Karlsson, Magnus Lejhall och Frank Sjödin. De får priset för att ha utvecklat tre verksamheter som riktar sig till allmänheten, främst under sommarens ledighet, och stimulerar till inhämtande av kunskap:

  • I akvariet, Sveriges artrikaste, kan besökaren fascineras av havets biologiska mångfald. Man kan studera hällkarens alger och djur, se myllret av liv i en ålgräsäng, kika in i hummerns grotta och klappa röda sjösolar och sjögurkor. Sprattlande smådjur ser man i mikroskop.
  • Under omåttligt populära exkursioner med forskningsfartyg hämtar man upp alger och djur från havets djup. Man får en bekräftan av det man sett i akvariet och vill lära mer.
  • För att fördjupa sig ytterligare kan man lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar, om t.ex. fiske, algskörd, väder och livet i Kosterfjordens djup.

Kunskapspriset avser att uppmuntra kunskapstörst och stimulera dem som i Sverige på ett nytt, annorlunda eller lustfyllt sätt lyckas stimulera andra att söka kunskap. Det långsiktiga målet är att öka kunskapsnivån i Sverige. Nationalencyklopedin är organisatör och initiativtagare.


Tjärnö 30 augusti 2002

Kerstin Johannesson

föreståndare

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

fältstation för Göteborgs och Stockholms universitet


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se