PRESSMEDDELANDE

Skrovligt båtskrov motar havstulpaner

Fredagen den 1 juni 2001 kl 10.00 hålls en disputation på Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Det är Kent Berntsson som försvarar sin doktorsavhandling.

Båtägare har en särskild hobby höst och vår. När man tagit upp båten återstår några timmars jobb att skrapa bort allt som fäst sig på skrovets undersida. På våren målar man båtbotten med giftfärger för att försvåra för påväxten att fästa. Kemikalieinspektionen, liksom motsvarigheter i andra länder, söker efter miljövänligare alternativ och sätter tilltro till forskningen.

Det är främst frisimmande larver av ryggradslösa djur som sätter sig på båtskrov. Genom att studera larver kan man därför bäst förstå varför påväxt uppstår. Kent har visat att på västkusten är den knappt 2 cm stora havstulpanen Balanus improvisus vanligast på båtskrov.

Halvmillimetersmå havstulpanlarver bedömer en ytas lämplighet för fastsättning genom att noggrant utforska ytan. Kent undersökte beteende, fastsättning och kolonisering hos Balanus improvisus på olika ytor. Då larver utforskade ytor med viss skrovlighet förkastade de och simmade bort från dem oftare än från släta ytor. Fastsättning och kolonisering var upp till 98% mindre på skrovliga ytor jämfört med slät yta.

Kent har visat att havstulpanlarvers aktiva val av plats är viktig för påväxtförloppet. Man kan utnyttja kunskapen för att tillverka ytor som är oattraktiva för fastsättning, som en framtida ogiftig metod mot påväxt.

Kent Berntsson har bedrivit sin forskning sedan 1997, i samarbete med bl a Chalmers Tekniska Högskola, färgföretagen International och Jotun, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han är en av de första svenska doktorander som gått en s k forskarskola, där samarbete med företag och myndigheter är en viktig del.

Opponent vid disputationen, som sker på engelska, är Jeremy Thomason från universitetet i Newcastle, Storbritannien. Alla är välkomna!

Tjärnö 30 maj 2001

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Kent Berntsson

informatör

doktorand

tfn 0526 - 686 21

tfn 0526 - 686 34, 0526 - 156 89, 0703 - 26 40 34

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Kent.Berntsson@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se