PRESSMEDDELANDE

Göteborgs universitet bygger till på Tjärnö

Göteborgs universitet har beslutat om tillbyggnad av Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Huvudbyggnaden kommer att byggas ut norrut i tre våningar med sammanlagt 1300 m2. De nya utrymmena kommer att användas av Tjärnölaboratoriets olika forskningsprojekt. Denna investering på nära 30 miljoner kronor är den största i laboratoriets snart 40-åriga historia. Forskningslaboratoriet börjar byggas i maj 2003 och står klart i april 2004.

- Det nya lokalerna ger oss funktionella utrymmen för de forskningsprojekt vi planerat för de närmaste åren och en möjlighet för en fortsatt satsning på modern marinekologisk forskning, menar Tjärnölaboratoriets föreståndare Kerstin Johannesson.

Tjärnö marinbiologiska laboratorium är en fältstation för Göteborgs och Stockholms universitet. Undervisning, forskning och utåtriktad verksamhet är laboratoriets aktiviteter. Omkring 75 forskare/lärare och teknisk/administrativ personal är verksamma året runt, och ca 500 personer per år från främst Göteborgs och Stockholms universitet studerar här under perioder från en vecka till en termin. Akademiska Hus i Göteborgs AB är fastighetsägare och -förvaltare, och därmed byggherre för den förestående tillbyggnaden.

Tjärnö 16 april 2003

Martin Larsvik
marinbiolog, informatör
Tjärnö marinbiologiska laboratorium

För ytterligare upplysningar:

Lars Hagström

Ingemar Thorén

administrativ chef

fastighetsdirektör

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Göteborgs universitet

tfn 0526 - 686 20, 070 - 523 31 73

031 - 773 11 39, 0703 - 16 16 44

Lars.Hagstrom@tmbl.gu.se

Ingemar.Thoren@adm.gu.se


senast ändrad 030416, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se