PRESSMEDDELANDE

Bättre förvaltning av nya fiskebestånd

Under senare tid har larmrapporter om vikande och överfiskade fiskebestånd duggat tätt. Samtidigt efterlyser man bättre förvaltning av bestånden, och letar efter nya arter att fiska på. Valthornssnäcka är en sådan art som under de senaste två decennierna har fiskats alltmer, men ännu inte så mycket i Sverige. Daniel Valentinsson ger i sin doktorsavhandling biologisk information om valthornssnäcka i Skagerrak och Kattegatt, inför en framtida förvaltning av arten. Han ger vidare förslag på hur ett framtida fiske kan förvaltas.

Resultaten tyder på att det genetiska utbytet mellan valthornssnäckor på olika platser är litet. Detta kan betyda att arten består av isolerade bestånd. Han fann vidare att tillväxt och storlek vid könsmognad varierar kraftigt mellan olika bestånd. Konsekvensen av detta är i så fall att de många bestånden av valthornssnäcka i Skagerrak-Kattegatt behöver förvaltas var och en för sig.

Daniel Valentinsson anser att valthornssnäcka är särskilt lämplig för en s k experimentell förvaltning. Det betyder att man använder befintlig biologisk kunskap som bas för att förutsäga hur ett bestånd förändras av ett fiske enligt givna regler. Med experimentell förvaltning kan man samtidigt testa hur flera olika bestånd förändras av flera olika fisken. På detta sätt kan man snabbare utöka den biologiska kunskapsbasen än vid traditionell fiskerförvaltning, då det endast finns ett regelverk.

Daniel Valentinssons förvärvade kunskaper om hushållning av marina resurser kommer till användning vid Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium i Lysekil, där han tillträder en forskartjänst senare i vår.

Disputationen äger rum på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, fredag den 5 april 2002 kl 10.00.

Doktorandarbetet är gjort vid Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet. Tjärnö marinbiologiska laboratorium är en fältstation för Göteborgs och Stockholms universitet.

 

Tjärnö 4 april 2002

För ytterligare upplysningar:

Martin Larsvik

Daniel Valentinsson

informatör

doktorand

tfn 0526 - 686 21

0526 - 686 50

Martin.Larsvik@tmbl.gu.se

Daniel.Valentinsson@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se