PRESSMEDDELANDE

Korallforskare möts på Tjärnö
Pressmeddelande - inbjudan till presskonferens och utfärd till korallrev

21-24 mars samlas drygt 20 korallforskare inom det EU-finansierade forskningsprojektet ACES (Atlantic Coral Ecosystem Studies) till arbetsmöte på Tjärnö marinbiologiska laboratorium. De koraller som står i centrum på detta möte är djuplevande kallvattenkoraller som främst förekommer på stora djup i nordliga hav.

Med hjälp av modern teknik har forskarna nyligen fått klart för sig att dessa kallvattenkoraller bildar korallrev av sannolikt lika stor omfattning som tropiska motsvarigheter, och med ett lika rikt och fascinerande associerat djurliv.

ACES syftar till att förbättra kunskaper om utbredning, funktion, miljökrav, associerad fauna och hotbilder rörande europeiska djupvattenkoraller. Vid arbetsmötet kommer resultat från projektets första två år presenteras, och man kommer också identifiera insamlade prover. Forskare på Tjärnölaboratoriet deltar som partners i forskningssamarbetet, med utgångspunkt från att djupvattenkoraller också förekommer i Kosterrännan. Här finns korallerna på mindre djup och mera skyddade lokaler än vad som annars är vanligt, vilket innebär goda möjligheter till detaljstudier. Vid gynnsamt väder blir det under fredag eftermiddag 22 mars en utfärd till korallrevet Säcken i Kosterrännan. I aktion visas då Lophelia, Tjärnölaboratoriets helt nya specialfartyg för kartläggning av bottnar med undervattensfarkoster och akustisk teknik.

Med anledning av mötet inbjuds till presskonferens fredag 22 mars kl 11.00 i Tjärnölaboratoriets hörsal. Då medverkar bl a projektets koordinator professor Andre Freiwald, Universitetet i Tübingen, Tyskland och den svenske projektledaren Tomas Lundälv. Media har också viss möjlighet att följa med på utfärden till Säcken, som beräknas pågå kl 13-17.

Tjärnö 18 mars 2002
Välkomna!

Martin Larsvik
Tjärnö marinbiologiska laboratorium

För ytterligare upplysningar:

Tomas Lundälv

svensk projektledare för ACES

Tjärnö marinbiologiska laboratorium

tfn 0526 - 686 08, 070 - 819 42 00

Tomas.Lundalv@tmbl.gu.se


Martin.Larsvik@tmbl.gu.se