EndNote™-filer via ftp

Här kan Du som är ägare till litteraturreferensprogrammet EndNote™ så småningom finna ett antal filer i detta format, som en del flitiga forskare vid marina institutioner, fr.a. TMBL, knappat in, i regel för att katalogisera särtryck i deras ägo. För Dig som befinner Dig långväga från centrala forskningsbibliotek, kan det nog vara en smart idé att leta bland dessa filer om en av Dig eftersökt artikel månne redan finns på plats hos någon kollega. Dessutom är det enklare att kopiera över filer från ett befintligt EndNote-register till Dina egna EndNote-filer om så skulle erfordras. Filerna är komprimerade i .sit-format. Lycka till!

Journals

KMFBOOKS

Main Library

Marine snow

MarineBotany Lib.GU

Refs from Biosis

Refs, B & K Johannesson

Refs, B.K. MarBot 1992

Refs, Benno J. 1992

Refs, C.André1990

Refs, C.N. MarBot. 1991

Refs, E.M.R. TMBL1992

Refs, E.M.R. TMBL1995

Refs, F.P. Polych. 1995

Refs, I+II+III Endnote

Ref JK 990310

Refs, KS 1992

Refs, L-O Loo KMF 1995

Refs, lobsters

Refs, M.U. Fish. 1992

Refs, Mats L.1995

Refs, PNisse TMBL1995

Refs, R.R. KMF1992

Refs, S.P. KMF 1992

Refs, Totte Polych. 1995

Refs-TMBLworkers

Skagerrak

TMBL Lib. Books

TMBLs Book Library (unfin.)

Sargassum ref. Jan K.