Marinbiologiskt intressanta fulltexttidskrifter vid G.U.

Bland Göteborgs Universitetsbiblioteks många (för tillfället - Dec. 2000) >2500
fulltext-nätverkstidskrifter är de flesta av de naturvetenskapliga antingen medicinska,
cellinriktade eller sannolikt eljest av föga intresse för vid TMBL verksamma forskare.
Dock finns några som undertecknad bedömt som kanske presumtivt intressanta för en
eller annan forskare härstädes. Sådana som förmodas vara speciellt intressanta har markerats
i fetstil nedan. Gå gärna in och titta själv vad som i övrigt finns på Universitetsbibliotekets
hemsida, där man kommer åt alla universitetets fulltexttidskrifter. Observera dock att de är
lagrade i pdf-format, så för att kunna läsa tidskrifterna krävs att Du har Acrobat Reader och
i regel att Du är ansluten via en domän inom universitetet (GUNET).

Acta Oecologica (1998-)
American Midland naturalist (1996-)
American naturalist (1999-)
Animal behaviour (1995-)
Animal reproduction Science (1996-)
Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et Biologie Animale (1998-)
Annual review of ecology and systematics (1996-)
Annual Review of Fish Diseases (1996 (then incorporated into Aquaculture))
Annual review of microbiology (1996-)
Applied Ocean Research (1995-)
Aquacultural engineering(1995-)
Aquatic Botany (1996- vol. 54-)
Aquatic Ecosystem Health & Management (1998-)
Aquatic sciences (1997-)
Aquatic toxicology (1995-)
Archives of biochemistry and biophysics (1996-)
Archives of microbiology (1995-)
Behavioral ecology (1998-)
Behavioral ecology and sociobiology (1996-)
Biochemical journal (1996-)
Biochemical systematics and ecology (1995-)
Biochemistry (1996-)
Biological conservation (1996-)
Biological journal of the Linnean Society (1996-)
Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society (1998-)
Biologicals (1995-)
Biology of reproduction (1998-)
Biomaterials (1995-)
Bioscience (1992-)
Biosystems (1996-)
Biotechnology advances (1995-)
Botanical Journal of the Linnean Society
Bulletin of mathematical biology (1998-)
Bulletin of the history of medicine (1996-)
Cladistics (1996-)
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology (1998-)
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology (1995-)
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology (1995-)
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology (1995-)
Continental Shelf Research (1995-)
Coral reefs (1997-)
Crustaceana (1999-)
Current microbiology (1996-)
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers (1996-)
Deep Sea Research Part II: Topical Studies In Oceanography (1996-)
Developmental biology (1996-)
DNA and cell biology (1999-)
Ecological Engineering (1996- vol 6-)
Ecological Modelling (1996-)
Ecosystems (1998-)
EMBO journal (1997-)
Endeavour (1995-)
Estuarine, coastal and shelf science (1995-)
European journal of biochemistry (1999-)
European journal of phycology (1997-)
Evolutionary ecology (1998-)
Fish & shellfish immunology (1995-)
Genetics (1998-)
Helgoland Marine Research (1999- [53:1-]) (Successor of H. Meeresuntersuchungen)
ICES journal of marine science (1993-)
International Journal for Parasitology (1995-)
Journal of bacteriology (1995-)
Journal of biochemistry (ur funktion)
Journal of biological chemistry (1995-)
Journal of Biomechanics (1995-)
Journal of Biotechnology (1996- Vol. 46-)
Journal of experimental biology (1992-)
Journal of experimental marine biology and ecology (1995-)
Journal of fish biology (1993-)
Journal of invertebrate pathology (1993-)
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (1999-)
Journal of marine science and technology (199?-)
Journal of Marine Systems (1996-)
Journal of mathemathical biology (1996-)
Journal of Microbiological Methods (1995-)
Journal of molecular biology (1993-)
Journal of molecular evolution (1996-)
Journal of Phycology (1999-)
Journal of plankton research (Free sample issue)
Journal of sea research (1997-)
Journal of virology (1995-)
Journal of Zoology (1998-)
The Lichenologist (199?-)
[MacWorld (1998-)]
Marine biology (1997-)
Marine biotechnology (1997- vol 5-)
Marine Chemistry (1995- vol. 51-)
Marine Ecology Progress Series MEPS (2000- vol 201-)
Marine Environmental Research (1996- vol 41-)
Microbial ecology (1997-)
Microbiology and molecular biology reviews / Microbiological reviews (1995-)
Molecular and cellular biology (1995-)
Molecular marine biology and biotechnology (1998-)
Molecular microbiology (1997-)
Molecular phylogenetics and evolution (1993-)
Natural history (1990-)
Nature (1997-)
Naturwissenschaften (1997-)
Ocean and Coastal Management (1995- vol 26-)
Oecologia (1997-)
Parasitology International (1997-)
Parasitology research (1995-)
Parasitology Today (1996-)
Polar biology (1996-)
Progress in Oceanography (1996- vol 37-)
Researches on population ecology (1999-)
Reviews in Fisheries Science (1998-)
Science news (1991-)
Scientific American (1995-)
Scientist (1989-)
Sea frontiers (1990-96)
South African journal of animal science (1991-)
South African journal of science (1995-)
South African journal of zoology (1994-)
Studies in History and Philosophy of Sciene. Part A (1995-)
Studies in History and Philosophy of Sciene. Part C. Biological and Biomedical Science (1998-)
Systematic Biology (1998- [47-])
Theoretical and applied genetics TAG (1997-)
Trends in Ecology and Evolution (1996-)
Virology (1995-)
Zoological journal of the Linnean Society (1993-)
Zoomorphology (1996-)

Flera av tidskrifterna ovan finns tillgängliga i tryckt format i årgångar innan de är tillgängliga som fulltext. Här följer ett fåtal övriga adresser till marinbiologiska newsletters av ev. intresse:

Ascidian news
Echinoderm newsletter
Monoculus (Copepod newsletter)
Newsletter of Systematic Ichthyology
Southern California Association Marine Invertebrate Taxonomists newsletters

Således finns ett hyfsat utbud med fulltextjournaler tillgängliga. Dock saknas ännu ganska många
av de marinbiologiskt intressanta tidskrifterna i fulltextformat vid GU. I många fall beror detta nog
på att de ej ö.h.t. finns tillgängliga i slikt format, men i vissa fall förmodligen även att de ej kanske
har ansetts behövts inköpas. Tidskrifter vid Biomedicinska biblioteket, G.U. kan oavsett om de finns
i pappers- eller fulltextformat sökas via ord i titel. Hursomhelst, nedan följer en snabbt hoprafsad
förteckning över några av de marinbiologiskt intressanta tidskrifter eller andra periodica som f.n. bara
är åtkomliga i pappersformat via Göteborgs Universitetsbibliotek eller andra bibliotek. Blott en av
nedanstående titlar (Ecology) finns i fulltextformat vid UB i Stockholm, men är tyvärr ej åtkomlig från
datorer vid TMBL. Utbudet av fulltexttidskrifter vid SU verkar eljest vara snarlikt det vid GU. På
motsvarande sätt som här ovan har de tidskrifter (eller årliga monografier) som bedömts vara mest
väsentliga skrivits med fetstil. Inom hakparenteser anges om tidskrifterna finns på TMBL:s bibliotek
[TMBL] (fortlöpande prenumeration), [TMBL] (upphörd prenum. eller eljest begränsad upplaga) eller vid
Biomedicinska Biblioteket [Gm]. Understrykning av begynnelsebokstav innebär att tidskriften - så vitt
bekant - ännu är säkert aktiv. Kunskap om att tidskriften finns i fulltextversion markeras nedan med (@).

Advances in Aquatic Microbiology
Advances in Marine Biology [TMBL, Gm 1963-]
American Zoologist [Gm 1961-] (
table of contents & abstracts)
Archives of Natural History [
TMBL]
Biofouling [Gm 5- 1991] (@)
Biological Bulletin [Gm 46,48-57 1924-29; 68- 1935-] (
contents & abstracts)
Botanica Marina (@)
European Journal of Phycology. earlier British Phycological Journal
Bollettino Malacologico
Bulletin of the Natural History museum: Zoology series [Gm 59- 1993-]
Bulletin of Marine Science [Gm 17- 1967-] (
table of contents)
Bulletin of Zoological Nomenclature
Cahiers de Biologie Marine [Gm 1960-] (table of contents)
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences [TMBL, Gm 1938-] (contents & abstracts) (@)
Canadian journal of zoology [Gm 29- 1951-] (contents & abstracts) (@)
La Conchiglia
Diatom Research
Ecology [Gm 1- 1920] (Denna finns som fulltext via SU) (@)
Field Studies
Fisheries research board of Canada: Bulletin
Holarctic ecology
Hydrobiologia [Gm 227-269/270 1991-93 ] (
table of contents) (@)
ICES Journal of Marine Science. earlier Journal du Conseil. Conseil international pour l'exploration de la mer [Gm 1926-]
International Review of Hydrobiology (former: Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie) (
contents) (@)
Invertebrate Biology (former: The journal of the American Microscopical Society) (
abstracts)
Invertebrate Taxonomy (
contents pages & sample papers) (@)
Journal of Animal Ecology (
tables of contents) (@)
Journal of Crustacean Biology (abstracts)
Journal of Eukaryotic Microbiology (earlier: The Journal of Protozoology) [TMBL, Gm 1954-] (abstracts)
Journal of fish diseases [Gm 1980-] (tables of contents) (@)
Journal of Foraminiferal Research (index)
Journal of Marine Research [Gm 1937-]
Journal of Molluscan Studies (
contents & abstracts) (@)
Journal of Parasitology (
abstracts)
Journal of Plankton Research (contents & abstracts) (@)
Journal of Shellfish Research
[TMBL]
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research / Zeitschrift für zool. Syst. und Evolutionsforschung (
tables of contents) (@)
Kieler Meeresforschungen
Limnology & Oceanography [TMBL, Gm 1956-]
Marine Biology letters [Gm 1979-]
Marine Ecology / Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli (
tables of contents)) (@)
Mikrofauna des Meeresbodens
Molecular Ecology (
tables of contents) (@)
The Nautilus (Sanibel) (tables of contents)
Netherlands Journal of Sea Research [Gm 1961-]
New Zealand journal of Marine and Freshwater Research [
TMBL]
Norwegian journal of zoology
Oceanography and Marine Biology: an Annual Review [TMBL, Gm 1963-]
Ophelia [TMBL, Gm 1964-]
Phycologia [TMBL]
Biological Society of Washington, Proceedings [
TMBL]
Proceedings of the malac. society of London
Proceedings of the U. S. national museum
Proceedings of the Zoological Society of London [
TMBL]
Quaderni della Civica stazione Idrobiologica di Milano [
TMBL]
Sarsia [TMBL, Gm 1961-] (contents & abstracts) (@)
Scientia Marina
Steenstrupia
Veliger
Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhafen
Vie et milieu [Gm 30-48:3 1980-1998]
Zoologica Scripta [Gm 1-22 1972-1993] (
tables of contents) (@)
Zoologicheskii Zhurnal

Zoologischer Anzeiger
Zoon
Zootaxa

Se även Journaler vid GMF för närmare information om utbudet vid GMF:s institutioner.
Förkortade tidskriftstitlar kan ofta erhållas via denna länk. En god förteckning över väsentliga
tidskrifter med länkar till deras websidor är publist.

Hälsningar

H.G.H.