Uppdragsverksamhet vid TMBL


"Lathund" för uppdragsverksamhet

Handläggning av avtal för uppdragsverksamhet vid TMBL.

Exempel på avtal för uppdragsverksamhet.
Modifierade efter GUs Allmäna riktlinjer i "Externt Finansierad Verksamhet", 1997.

 

Exempel på underlag för offert

Schablonkostnad för TMBLs omkostnader i samband med uppdragsverksamhet.
Schablonkostnad på 15% av direkta kostnader, för täckande av TMBLs omkostnader, ska tas upp i samband med uppdragsverksamhet. Styrelsebeslut, 980904.

Basbelopp:
Under 1998 är basbeloppet: 36 800 kr (x 20 = 736 000 kr)

 

Tjärnö Centre of Excellence

GU Kontakt är universitetets organ för information och samordning av samverkan med företag, kommuner och organisationer.

 


Eva Marie Rödström, 981008