Underlag till nästa styrelsemöte:

12 mars 2007, kl. 10.00 - 12.00, Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Geovetarcentrum, Göteborgs universitet.

Guldhedsgatan 5A


För att läsa PDF-filerna,
behövs Adobe Acrobat Reader , som är gratis och kan hämtas här:

Dagordning & Bilagor

Dagordning