Adresslista för TMBLs styrelseledamöter:

Gunnar Brock, ordförande
Atlas Copco
e-post: Gunnar.Brock@se.atlascopco.com

Christer Erséus
Zoologiska institutionen
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 GÖTEBORG
tel. 031-786 3645
fax. 031-41 67 29
e-post: christer.erseus@zool.gu.se

Bo Fernholm
Forskningsavdelningen centralt
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel: 08-519 541 10
fax: 08-519 542 12
e-post: bo.fernholm@nrm.se

Lena Kautsky
Stockholms Marina Forskningscentrum
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
tel. 08-16 17 27
fax.
e-post: Lena.Kautsky@botan.su.se

Mikael Tedengren
Institutionen for Systemekologi
Avd för Marin ekotoxikologi
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM 
tel. 08-16 13 56
fax.08-15 84 17
e-post: tedengren@ecology.su.se

Gunilla Toth
Institutionen for Marin ekologi
Göteborgs universitet
Tjärnö marinbiologiska laboratorium
452 96 STRÖMSTAD
tel. 0526-686 14
fax. 0526-686 07
e-post: Gunilla.Toth@tmbl.gu.se

Johan Rodhe
Institutionen för Geovetenskaper
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 GÖTEBORG
tel. 031-786 2876
fax. 031-786 2888
e-post: joro@oce.gu.se