Tidtabell för Tjärnö - Strömstad (och omvänt) - linje 891 - 17 juni - 19 aug. 2007

Hållplats

Mån.-Fre

Mån-Fre

Mån-Fre

Mån-Fre

Saltö kiosk

8.25

11.20

14.15

16.55

Strömstad jvgstn..

8.55

11.50

14.45

17.25

Passerar hpl. Tjärnö Marinbiologiska ca en minut efter Saltö kiosk.

Ytterligare turer enligt turlista finns, men dessa måste tidsbeställas på 020-919090 minst 2 timmar innan resan påbörjas. På vardagar från Saltö kiosk är således följande turer möjliga efter bokning:

5.55 (i Strömstad 6.25), 6.55 (i Strömstad 7.25), 17.55 (i Strömstad 18.25) och under helgdagar finns likaså bokbara turer:

Lö. 8.50 (i Strömstad 9.25), Lö. 14.05 (i Strömstad 14.45), Lö. 18.15 (i Strömstad 18.50), Sö. 9.50 (i Strömstad 10.25).

Hållplats

Mån-Fre

Mån-Fre

Mån-Fre

Mån-Fre

Strömstad jvgstn.

7.55

10.50

13.45

16.25

Saltö kiosk

8.25

11.20

14.15

16.55

Passerar hpl. Tjärnö Marinbiologiska ca en minut innan Saltö kiosk..

Bokbara övriga turer under vardagar mot Saltö från Strömstad järnvägsstation är:

17.25 (Saltö 17.55), 19.25 (Saltö 19.55), onsdagar och fredagar dessutom 21.45 (Saltö 22.15), samt under helger:

Lö. 8.25 (Saltö 8.55), Lö. 12.50 (Saltö 13.20), Sö. 21.00 (Saltö 21.30). Dessutom har linje 895 en körning från Strömstad järnvägsstation till Tjärnö marinbiologiska varje natt efter fredag- och lördagkväll kl. 0. 30, vilken når sitt mål kl. 0.45.

Telefonbeställningar på 020/ 919090 kan göras mellan kl. 6.00-22-00 vardagar och 8.00-22.00 övriga dagar. En enkelresa med närtrafiken kostar SEK 20:-

Last updated 2007-06-21