News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

  

Home

 

Underlag till nästa möte:

Här kommer en kallelse till nästa projektledarmöte som är den 20 januari kl. 15.15 - 17.00 (OBS tiden!), på Loftet.

Föreslagen dagordning:

- föregående minnesanteckningar

- framtida doktorandfinansiering

- friskvårdsverksamhet (Totte)

- planering av doktorandkurser vår o höst 2004 (Kerstin)

- ny verksamhetsgrupp: Populationsgenetik

- information

CNI - Construction of New Infrastructure, CEMACE (PJ)

- övriga frågor

- nästa möte?

 

Om någon har något speciellt ni vill ta upp så hör av er till mig.

Föregående minnesanteckningar hittar ni på:

http://www.tmbl.gu.se/internal/ProjProt.html

 

Punkten: Framtida doktorandfinansiering:
Hur ska vi söka in finansiering för doktorander på externa medel?
Projektledargruppen skulle fundera på detta till den 20 januari för en förnyad diskussion kring detta. Henrik fick i uppdrag att ta reda påå förutsättningarna för finansiering inom institutionen för Marin ekologi, GU.

Punkten: Friskvårdsverksamhet (Totte):
Jag skulle gärna vilja diskutera labbets fortsatta friskvårdsverksamhet. Många av oss har ju använt möjligheten att gå på gymet I Strömstad något som enligt Lars vid fikabordet I framtiden kanske kommer att kosta ca 2500 kr per år när GU's kompensation på 1000 kr är avräknad.

Ett argument gentemot GU att vi på TMBL ska få ha kvar ett högre friskvårdsbidrag är att vi inte kan utnyttja GU's anläggningar I Göteborg (e.g. Fysiken).

Välkomna!

/EM