News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

The Waterglass

External Links

Home

  

Home

 

Kalendarium:

040120

13.00-15.00

PL-möte

040130

13.00-14.00

Seminarium

040312

10.30 - 14.00

TMBL styrelsemöte, Gbg

040323

heldag

Tjärnö Kick-off 2004

040604

heldag

Kunglig invigning av nya lab

Möteskalender för TA-personal
Fredagar kl. 08.15, Fikafyren

Möteskalender för FoU-grupperna

VoF

1:a torsdagen i varje månad

3Upp

2:a torsdagen i varje månad*

EGG

2:a torsdagen i varje månad

KEB(a)H(b)

3:e torsdagen i varje månad

KUB

4:e torsdagen i varje månad

Om inget annat anges hålls mötena
13.00 - 15.00 på Loftet i Vita förläggningen.
*3Upp-gruppens möten hålls 10.30 - 12.00.
Alternativ dag för möten är motsvarande tisdag.

 Möten under våren 2004:

KEB(a)H(b)

040115

KUB

040129

3Upp

040205

VoF

040205

EGG

040212

KEB(a)H(b)

040219

KUB

040226

VoF

040304

3Upp

040311

EGG

040311

KEB(a)H(b)

040318

KUB

040325

VoF

040401

3Upp

040408

EGG

040408

KEB(a)H(b)

040415

KUB

040422

VoF

040506

3Upp

040513

EGG

040513

KEB(a)H(b)

040518

KUB

040527

VoF

040603

3Upp

040610

EGG

040610

KEB(a)H(b)

040617

KUB

040624

VoF - Vattenbruk & Fiske
3Upp - 3:e Uppgiften - omvärldskontakter
EGG - Evoultion and Genetics Group
KEB(a)H(b) - Kemisk ekologi & Biohydrodynamik
KUB - Kustzonsförvaltning & Biodiversitet

 

 Vill du bidra med information? - maila till Eva Marie


Last updated 040128, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se


accesses since November 27, 1998