Faxa oformatterad text från Din dator via datorpost!

Förutom GU:s Epost->telefax-tjänst, vilken är begränsad till Sverige, så finnes en äldre
telefax-gateway i Umeå, som hela SUNET (Sveriges UniversitetsdataNET) ansvarar för.
Denna gateway är öppen även för utrikes faxning. I likhet med adresserings-
konventionen i GU:s gateway åtskiljes adressatens för- och efternamn med en punkt
(understrykningstecknet _ kan ersätta punkten i SUNET:s gateway om man så
önskar). Ej heller får i varken GU:s eller SUNET:s gateway ÜÅÄÖÆØüåäöæø
förekomma i adressatens namn (Åsa Näverbjörk blir t.ex. lämpligen Asa.Naverbjork).
Syntaxen vid GU:s faxgateway är:

<förnamn.familjenamn>@<faxnummer>.fax.gu.se t.ex.: B.Rex@052668607.fax.gu.se
där faxnummer utanför Göteborgsområdet föregås av riktnummer (om man önskar
kan man skjuta in ett bindestreck mellan riktnumret och faxnumret), medan till faxar
inom universitetets växel (vars nummer begynner på 773) anger man blott numrets
fyra sista siffror. Faxtjänsten utförs i princip omedelbart och är t.v. gratis. Det som ovan
angivits som <förnamn.familjenamn> anges på det utskrivna faxet som mottagare.
GU:s fax-gateway klarar dessutom av åäö om posten är MIME-kodad, vilket kan
åstadkommas med senaste versionerna av t.ex. Eudora. När överföringen av faxet är
färdig får man en kvittens på detta från Flexfax User <förnamn.familjenamn>.

Syntaxen vid SUNET:s faxgateway är likartat, nämligen:

<förnamn.familjenamn>@F<faxnummer>.fax.sunet.se t.ex.
Ulf.Bamstedt@F009475544450.fax.sunet.se
där i förekommande fall faxnumrets samtliga ingående siffror (landsnummer +
riktnummer + abbonentnummer) skall skrivas i en svit utan uppehåll eller
interpunktionstecken. Observera att bokstaven F här måste föregå faxnumret. Denna
gateway är lokaliserad till Umeå, så skall man faxa dit kan riktnumret skippas. Så vitt
bekant är även denna tjänst gratis t.v. En nackdel med denna gateway är dock att det
kan ta åtskilliga timmar från det att man postat sin E-post tills mottagaren kan läsa sitt
telefax. (Ett provfax avsänt kl. 18.31 anlände t.ex först kl. 22.08 samma kväll). Dessutom
tycks den ej vara MIME-anpassad (MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions),
utan blott kunna nyttja 7-bitars US-ASCII, så undvik överhuvudtaget att bruka icke-
latinska bokstäver då ni använder er av SUNET:s fax-gateway.

SAMMANFATTNING: Nyttja GU:s gateway inom Sverige och SUNET:s för fax
utomlands!

Lycka till

H.G.H.