Tillbax

För att lämna bidrag till TMBL´s Dykguide

1. Öppna ett blankt Dykplats formulär

2. Välj File

3. Välj Save as

4. Spara nu som, Source

5. Öppna Claris HomePage

6. Välj File

7. Open

8. Dykplats

9. Nu kan du fylla i de tomma fälten med dina uppgifter om dykplatserna.

10. Spara

11. Maila till Magnus.Lejhall@tmbl.gu.se, och lägg detta dokumentet som ett attchment.

 

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)

Plats:

Plats

Position:

Tilläggsplatser:

Allmän:

Nordsidan:

Sydsidan:

Uppgiftslämnare:

Förnamn Efternamn (email.adress@tmbl.gu.se)