Dykplatser TMBL

Tillbax

Illustration: Martin Larsvik

1. Yttre Vattenholmen

2. Inre Vattenholmen

3. Matkullen

4. Långholmen

5. Lilleskär

6. Grötholmen

7. Krugglö

8. Brattholmen

9. Brattebergssund

10. Musselodlingen

11. Saltö Västsida

12. Klövskär

13. Hättorna

14. Lunneviken

15. Berggylteskär

16. Ursholmen

17. Måskär

18. Tegelskär

19. Brattskär

Plats:

1. Yttre Vattenholmen

Dykningen:

En favorit för de flesta. Nära laboratoriet och mycket bra dykning

Plats:

2. Inre Vattenholmen

Dykningen:

V & S sidorna ofta utsatta för sjöhävning. NV udden strykes ofta av båtar. Ofta stark nordgående ytström mellan Vattenholmarna och i sundet mot Saltö och norr därom.

Plats:

3. Matkullen

Dykningen:

Brant sluttning ner till ca. 6-8 meter där en sandbank tar vid och sluttar vidare utåt mot 10-15 meter. Bra alglokal.

Plats:

4. Långholmen

Dykningen:

Omtyckt badö, därav båttrafik. Trafik i sundet mellan Långholmen och Lindholmen. Bra dykmål vid frisk västlig vind.

Plats:

5. Lilleskär

Dykningen:

Utsatt läge, oftast dyning. Kan vara svår att ta sig upp på. Ofta kraftig nordgående ytström.

Plats:

6. Grötholmen

Dykningen:

Om man följer kanterna mot SE hamnar man ett stycke ut i vattnet vid öns sydände. I övrigt lättnavigerat. Lä vid V-NV vind, strömt vid frisk vind.

Plats:

7. Krugglö

Dykningen:

Ofta mycket stark nordgående ytström. Nästan alltid dyning. Klåvan går att simma igenom vid normalt vattenstånd. Ostsidan mycket frekventerad skraplokal för TMBL, akta er då Nereus kommer.

Plats:

8. Brattholmen

Dykningen:

Dykbart vid alla vädertyper. Lodrätt stup vid spiltan ner till 12-15 meter. Rikligt med stora ascidier. Liten bank av tomma ostronskal vid begfoten. Typisk vågskyddad lokal med hög sedimentation.

Plats:

9. Brattebergssund

Dykningen:

Branta sidor ner till 12-15 meter. Block och skrot under bron. Riklig fauna av filtrerare pga strömspolningen. Väggarna bitvis klädda av ascidier och Metridium senile. Mycket stora laminarier. Bankar av Modiolus modiolus.

Plats:

10. Musselodlingen

Dykningen:

Oftast mycket klart i vattnet runt musslorna.

Plats:

11. Saltö Västsida

Dykningen:

En riktig höjdare i djupled. Brant vägg med Stichopus redan på 20 meter.

Plats:

12. Klövskär

Dykningen:

Bergbrant ner till ca. 6 meter, blockfot. Därefter skalsand med block. Laminaria hyperborea i glesa bestånd på västsidan.

Plats:

13. Hättorna

Dykningen:

Hättorna är en bergtopp som sticker upp från ca 25 meter djup, med branta hällar och stup runt om. På plana ytor finns det gott om Laminaria hyperborea ner till ca. 15 meter.

Plats:

14. Lunneviken

Dykningen:

Landdyk på gränsen till Norge. Vägg ner till 27 meter, med mycket skrevor.

Plats:

15. Berggylteskär

Dykningen:

Plats:

16. Ursholmen

Dykningen:

Plats:

17. Måskär

Dykningen:

Plats:

18. Tegelskär

Dykningen:

Plats:

19. Brattskär

Dykningen: