1. Yttre Vattenholmen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Yttre Vattenholmen

Position:

Tilläggsplatser:

Små spiltor på västuddens sydsida.

Omdelbart väster om SO-hörnan.

Två små hyllor på ostsidan.

Trappräcket på nordsidan

Allmän:

Det fria läget ger ofta dyningar på SE & V sidorna.

!!!! Båttrafik

Västudden:

Hällar/block som snabbt sluttar ner till 30-32meter där Kosterdjupet (150-190 meter i ett svep) börjar. Porania pulvillus, Marthasterias glacialis, Ehinus acutus Antedon spp., Brachiopoda sp., Carophyllia smithii och diverse spongier och andra filrerare vanliga längs stupkanten.

Det är bra att ha en ledlina längs botten från udden till stupkanten, då det är lätt att missa den smala udden vid hemsimmet.

Sydsidan:

Hällar/block som sakta sluttar ner till ca 10 meter där hällar täckta med Flustra sp. börjar. Riklig Laminaria vegetation. Fortsatt bedskedlig sluttning mot djupet.

Ostsidan:

Hela ostsidan utgörs över vattnet av ett ca 4-5 meter högt stup i NNE-riktning. Ofta kraftiga nordgående ytström. Vid SE-änden finns en avsats på ca. 4 meters djup, sedan ett stup ner till 25 meter, där en sand/grusbotten med enstaka block vidtar. Ofta gott om Cancer pagarus och Galathea sp. Rikligt med storvuxen Alcyonium digitatum stupet klätt med rörbyggande polychaeter. Åt norr sluttar botten upp till ca. 16 meter mitt på ostsidan för att vid nordändan ligga på ca. 10-13 meter. Kraftig Laminaria vegetation.

!!Båttrafik i sunden mellan Vattenholmarna

!!Den norra halvan av lokalen har en topografi som gör området svårnavigerat.

Sydosthörnan:

Stup från ca. 4 meter ner till 27 meter, där det ligger en gräsklippare, ett bilbatteri och ett cykelhjul. Rikligt med Metridium senile och Pomatoceros krustor på stupet. Kanten fortsätter åt SSV, och den övre kanten sänker sig sakta från 4 meter vid ön och nedåt. Cirka 30 meter S om ön går en liten ravin ner till 13-14 meter sedan ett stup. Vid foten (ca 30 meter) ett överhäng/grotta där det XXXXXXXXXXX mirabilis, minst 2 år gammal (1986). Lokalen är mycket lättnavigerad.

Nordsidan:

Den lilla viken har en botten av block och större sandfläckar, ca. 4-5 meter djupt. Långsam sluttning mot norr. Nordostudden fortsäter ut under vattnet. Dess branter är inte parallella med landtopografin.

Nordvästudden:

Bildar en klack på ca. 3-4 meters djup. Stupar sedan relativt snabbt ner till ca. 18 meter i en första etapp. Åt väster sediment täckta hyllor ner mot Kosterdjupet. Rikligt med Cancer pagarus. Mott norr ett ravinsystem där ravinerna i huvudsak går i NNV-SSO. Kompass bra att ha

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)