11. Saltö Västsida

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Saltö Västsida

Position:

Tilläggsplatser:

Mycket få.

Allmän:

!!!! Varning för utsatt läge

!!!! Varning för mycket snabbt uppbyggande sjö

!!!! Varning för branta klippsidor, omöjligt att ta sig, upp annat än på ett fåtal platser.

Intensivt fiske med tenor nära land, låt dessa vara!

**** Bra lokaler vid svag/måttlig stabil landvind.

Ängaklåvabukten, Nordudden:

Tilläggning innanför den lilla, mot söder pekande udden. Denna fortsätter ut under vattnet i samma riktning. Innanför denna ca. 5-8 meter djupt, blockig botten. Väster därom, brant blockröse ner till 17 meter,

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)