10. Musselodlingen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

Plats:

Musselodlingen

Position:

Tilläggsplatser:

Uppankring,

Låt bli odlingarna!!!!!

Allmän:

Låt musslorna vara !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oftast mycket klart i vattnet runt musslorna. Vackert! Sommartid ofta skarp termoklin på ca 6 meter. Under denna svavelväte och Beggiatoa sp. Död kultur botten under odlingarna, ca 10 meter djupt. Rikligt med ål mellan odlingsbanden

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)