3. Matkullen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Matkullen

Position:

Tilläggsplatser:

NO-sidan, stenigt!!!!

Allmän:

Båttrafik ger svall. Badholme sommartid.

Väst / sydsidorna:

Brant sluttning ner till ca. 6-8 meter där en sandbank tar vid och sluttar vidare utåt mot 10-15 meter. Bra alglokal.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)