14. Lunneviken

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Lunneviken

Position:

Tilläggsplatser:

Landdyk. E6 mot Oslo från Strömstad. Sväng vänster vid Norby Köpcentrum mot Lervik 2. Kör mot Lunneviken

Allmän:

Uppgiftslämnare:

Magnus Lejhall (Magnus.Lejhall@tmbl.gu.se)