5. Lilleskär

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Lilleskär

Position:

Tilläggsplatser:

Djupt runt om, svår att angöra, saknar lä. Bäst runt nordudden.

Allmän:

Utsatt läge, oftast dyning. Kan vara svår att ta sig upp på. Ofta kraftig nordgående ytström.

SO-S sidorna:

Brant kant ner till 6 meter. Mycket kuperat, olämpligt dykmål utan kompass. Labyrint av bergknallar som omger små sandplättar, vilket ger ett "åkertegslandskap" över ett stort område där djupet varierar mellan 10-20 meter. Ravinerna är ej parallella med topografin ovan vattnet. Gott om stora labyrinter.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)