4. Långholmen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Långholmen

Position:

Tilläggsplatser:

Hela ostsidan. Liten vik på insidan av nordudden

Allmän:

Omtyckt badö, därav båttrafik. Trafik i sundet mellan Långholmen och Lindholmen. Bra dykmål vid frisk västlig vind.

Ostsidan:

NO-hörnan stupar ner till 8-10 meter djup, där det sluttar vidare ut mot sundet. Mitt på ön ligger en långgrund sandstrand, som i sin yttre del sluttar snabbt ut mot sundet ner till ca. 10 meter. Lättnavigerad lokal.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)