7. Krugglö

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Krugglö

Position:

Tilläggsplatser:

På ost/västsidorna i klåvan som delar öns norra del. Stenigt på västsidan. Spiltor på SE delen av ön.

Allmän:

Ofta mycket stark nordgående ytström. Nästan alltid dyning. Klåvan går att simma igenom vid normalt vattenstånd. Ostsidan mycket frekventerad skraplokal för TMBL, akta er då Nereus kommer.

Ostsidan:

Brant ner till kuperad stenbotten/skalgrus på ca 15-20 meters djup. Undervattensrygg år SE.

Västsidan:

Långsam block/hällsluttning ner till ca. 10 meter. Tät Laminaria-vegetation, med inslag av "stor" L.hyperborea. Brantare vid NV-N kanten. På ca. 10-12 meter djup ganska brant sluttande skalgrusslänt ut mot kosterdjupet. Gott om labyrinter i Laminaria-bältet.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)