12. Klövskär

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Klövskär

Position:

Tilläggsplatser:

Runt om

!!! Varning för grundflack på insidan.

Allmän:

Utsatt läge mot S-NV

Livligt frekventerad naturhamn på NO-Udden.

Badö.

Nordvästudden:

Bergbrant ner till ca. 6 meter, blockfot. Därefter skalsand med block. Laminaria hyperborea i glesa bestånd på västsidan.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)