2. Inre Vattenholmen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Inre Vattenholmen

Position:

Tilläggsplatser:

Går bra i stortsett runt hela ön beroende på vinden och sjöhävningen.

Allmän:

V & S sidorna ofta utsatta för sjöhävning. NV udden strykes ofta av båtar. Ofta stark nordgående ytström mellan Vattenholmarna och i sundet mot Saltö och norr därom.

Västsidan:

Brant sluttning ner till ca. 8 meter djup där en platå med grus/sand vidtar. SW-delen har en platå till ca. 100 meter ut från land där en sandbrant snabbt bär ner till ca. 30 meter. Arctica islandica, Dosinia spp., Branchiostoma lanceolatum vanliga på slänten. Sommartid rik flora av små rödalger på grusplatån. Kompass bra att ha pga stora ytor med samma djup. Vid NV-udden finns en häll ner till ca. 8 meter därefter en smal sandremsa, sedan nya stenbottnar med block och hyllor mot väster.

Nordsidan:

Bergbotten ner till ca. 4-5 meter därefter sandbotten som sakta sluttar mot norr. Grundklacken på NV-kanten, ganska långt ut. Varning för båttrafik.

Sydsidan:

Block och bergbotten på ca. 4-5 meters djup.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)