13. Hättorna

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Hättorna

Position:

Tilläggsplatser:

Runt om, men bäst på nordsidan.

Allmän:

Mycket utsatt läge, kräver stiltje och bleke eller stabil landvind för besök. Ofta stark ström.

Hättorna är en bergtopp som sticker upp från ca 25 meter djup, med branta hällar och stup runt om. På plana ytor finns det gott om Laminaria hyperborea ner till ca. 15 meter.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)