6. Grötholmen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Grötholmen

Position:

Tilläggsplatser:

Bra landfäste ungefär mitt på ostsidan vid en liten utskjutande häll i en blockslänt. Pinnar nedkilade i sprickorna.

Allmän:

.. fortsätter under vattnet mot SE. Om man följer kanterna mot SE hamnar man ett stycke ut i vattnet vid öns sydände. I övrigt lättnavigerat. Lä vid V-NV vind, strömt vid frisk vind.

Nordostsidan:

Kant ner till 5-6 meters djup, därefter sand ner till ca. 20 meter där en vacker skalgrusbotten tar vid. Vid SE-hörnan mera kuperat, skalgrus först längre ut från ön. Vid bergfoten en tät bank av stora hästmusslor, Modiolus modiolus. Stora individer av Metridium senile och Alcyonium digitatum.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)